Peuterwerk

Om de overgang naar de basisschool makkelijker te maken, wordt op de Krommen Hoek peuterwerk
aangeboden. Dit wordt gedaan door Korein.

Peuters van 2,5-4 jaar zijn in schoolweken welkom op een maandag, dinsdag, donderdag of
vrijdagochtend van 8:30- 11:45 uur of inclusief lunch van 8:30-12:30 uur.

Peuters zijn actief bezig met hun ontwikkeling. En daar dragen wij graag aan bij. We prikkelen hun
natuurlijke nieuwsgierigheid, in een ontwikkelrijke omgeving met uitdagende activiteiten. Daar
ontdekken ze wat ze leuk vinden, wat ze al kunnen en worden uitgedaagd om nieuwe ervaringen op
te doen.. Ze krijgen de ruimte om te proberen, te klauteren en te klimmen en initiatief te nemen.
Een keer te vallen en weer op te staan en vooral eens buiten de lijntjes te kleuren.

Kinderen die het op eigen wijze doen, daar houden we van!

Spelen én leren.
Wij stimuleren de ontwikkeling van de peuter ondersteund met de methode voor voorschoolse
educatie Startbloken. De thema's die we gebruiken daarin sluiten aan bij de interesse van peuters,
Spelenderwijs breiden ze hun sociale vaardigheden, taal- en rekenontwikkeling en motoriek uit.

Wij werken nauw samen met de basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek. En zorgen ervoor
dat als de peuter 4 wordt de overgang naar onderwijs soepel verloopt.
Zo geven we alle kinderen een goede start op de basisschool.

Kosten
De kosten voor peuterwerk (peuterspeelzaal) zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de
subsidies die per gemeente verschillen. Bijna alle gemeenten maken onderscheid tussen (werkende)
ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en ouders die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag. Daarvoor draagt de gemeente bij aan de kosten voor peuterwerk. Op
https://www.korein.nl/tarieven/peuterwerk kunt u de bedragen vinden voor de gemeente Son en
Breugel.  

Meedoen?
Wilt u uw peuter mee laten doen? Uw peuter is welkom!.
Voor informatie : Korein klantadvies 040 249 78 24 of klantadvies@korein.nl.

Of neem contact op met de locatiemanager Janneke Greunsven via j.vanhelvoort@korein.nl of
06 306 95 907

Website: https://www.korein.nl/gentlaan  
E-mail: gentlaan@korein.nl