Ziek melden

ZIEKMELDINGEN
Voor ziekmeldingen kunt tussen 8.00 uur en 8.30 uur bellen naar 0499-471696.
Omdat we u graag even persoonlijk willen spreken, verzoeken we om niet de Parro-app of mail te gebruiken voor ziekmeldingen.