Privacy

Op De Krommen Hoek en binnen ons schoolbestuur PlatOO hebben we de privacy van kinderen, ouders en medewerkers volgens de wetgeving binnen de AVG geregeld.  Hier hebben we enkele documenten voor ontwikkeld: