NIEUWE LEERLING 

Inschrijven
Inschrijven van nieuwe leerlingen voor groep 1-2 is altijd mogelijk, maar bij voorkeur op telefonische afspraak of via een afspraak per mail. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin we nagaan wat de mogelijkheden van plaatsing zijn. 

Een belangrijke keuze
Een keuze maken voor een school is niet gemakkelijk. Scholen verschillen van elkaar en waar voel je je thuis. Belangrijker nog; waar voelt mijn kind zich thuis, waar voelt het zich veilig en waar kan het zichzelf zijn. Dat kan zichtbaar worden in de manier van werken; in de manier van omgaan met kinderen; dat kun je proeven aan de sfeer of zien in de dingen die kinderen leren. Dit alles is bepalend voor het karakter van omgaan met onderwijs. Ouders die voor de keuze staan nodigen we altijd uit om vrijblijvend kennis te maken met onze school. Wij ontvangen u graag tijdens de lessen. U kunt dan meteen zien hoe een lesdag er uit ziet, hoe wij omgaan met de kinderen en hoe ze met elkaar omgaan. Behalve dat u welkom bent op school hebben we ook een gids die aangeeft waar wij als school voor staan, zodat u weet waar onze prioriteiten liggen. Naast het schoolbezoek geeft deze gids een impressie van De Krommen Hoek. Wij hopen dat deze gids u helpt bij de keuze van een school voor uw kind(eren) en reden is voor een kennismakingsbezoek.

Kennismaken
Als u geïnteresseerd bent in De Krommen Hoek als school voor uw kind bent u altijd van harte welkom. Wij vragen u daar wel een afspraak voor te maken met Sandra Buys, directrice. Tel. 0499-471696 of directie@bskrommenhoek.nl 

Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes van kinderen die al op De Krommen Hoek zijn, hebben altijd voorrang bij inschrijving. Ouders van deze kinderen sturen een mail naar directie@bskrommenhoek.nl en vragen een inschrijfformulier aan voor het kind dat zij willen inschrijven. U ontvangt van ons een digitaal inschrijfformulier. Na invullen en inleveren op school ontvangt u een bevestiging van ontvangst en is de plaats voor uw kind gereserveerd.