SCHOOLTIJDEN 2019-2020

Maandag           8.30 uur  - 14.30 uur
Dinsdag             8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag       8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag      8.30 uur - 14.30 uur
Vrijdag                8.30 uur - 12.30 uur

Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen de kinderen op school. GYMTIJDEN
Alle groepen gymmen op woensdag, verdeeld over de hele ochtend. 
Tijdens het gymmen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. 

   9.30 - 10.30 uur           groep 7 & 8
10.30 - 11.30 uur           groep 3 & 4
11.30 - 12.30 uur           groep  5 & 6


 
VAKANTIES
Het vakantierooster wordt gemaakt aan de hand van het landelijk vakantierooster en de richtlijnen van het Brabants Vakantieoverleg. Ook houden wij ons aan de afspraken zoals die worden gemaakt in het directieoverleg Son en Breugel. De vrije uren die daarna nog resteren worden in overleg met de MR ingeroosterd.
 
 VAKANTIEROOSTER 2019-2020
 Herfstvakantie  14 oktober '19 t/m    20 oktober '19
 Kerstvakantie  23 december '19 t/m    5 januari '20
 Carnavalsvakantie          24 februari '20    t/m      28 februari '20
 Paasweekend  11 april '20 t/m   13 april '20
 Meivakantie  27 april '20 t/m   10 mei '20
 Hemelvaartweekend     21 mei '20 en   22 mei '20
 Pinkstermaandag  1 juni '20    
 Zomervakantie  11 juli '20 t/m    23 augustus '20