ouderbetrokkenheid

Op onze school is ouderbetrokkenheid cruciaal. Ouderbetrokkenheid geven we op verschillende manieren vorm. 

EDUCATIEF PARTNERSCHAP
Niemand kent zijn eigen kind zo goed als een ouder. Daarom is de samenwerking tussen leerkracht, ouders en het kind zelf een belangrijk uitgangspunt. Leerkracht, ouders en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling. Hierbij is iedereen gemotiveerd om het beste uit de leerling te halen.  De rollen en taken zijn hierbij duidelijk.

De leerkrachten, leerlingen en ouders hebben samen de verantwoordelijkheid om de algehele betrokkenheid thuis en op school te bevorderen. 

Dit geven wij vorm door nauwe communicatie met ouders. Zo vinden er geplande gesprekken plaats tijdens de start van het schooljaar en rond de rapporten. Tussendoor is er ruimte voor gesprekken als daar behoefte aan is door ouders of leerkrachten.  Daarnaast zijn leerkrachten makkelijk te bereiken via de Parro-app. 

OUDER KLANKBORDGROEP
Komend schooljaar is het onderwijsaanbod actief in ontwikkeling. Bij de keuzes die we daarin maken, maken we graag gebruik van de kennis, visie en ervaringen van ouders. Dit geven we vorm aan de hand van een klankbordgroep. Deze klankbordgroep komt maandelijks bij elkaar. 

Wilt u graag deelnemen in de ouder klankbordgroep? Stuur dan een e-mail naar s.buys@bskrommenhoek.nl

BOUWOUDERS
Elk bouwteam vraagt aan het begin van het schooljaar twee of drie ouders voor de taak van bouwouder. Een klassenouder regelt praktische zaken rondom de verjaardag van de leraar, is aanwezig met sinterklaas en kerst, gaat mee op schoolreis en organiseert ouderhulp bij excursies.

WERKGROEPEN
Werkgroepen worden gevormd aan de hand van onderwerpen die in het jaarplan centraal staan. Voor 2020/2021 zijn dat: oudercommunicatie, educatief partnerschap en duurzaamheid. 

Oudercommunicatie
Deze werkgroep denkt mee over de vraag hoe we communicatie met en informatievoorziening aan ouders kunnen verbeteren. 

Educatief partnerschap
Deze werkgroep denkt na over de vraag hoe we bij de Krommen Hoek educatief partnerschap verder kunnen vormgeven.

Duurzaamheid
De Krommen Hoek wil een duurzame school zijn. Hoe we dat kunnen realiseren, bespreken we met deze werkgroep. 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen in een van deze werkgroepen? Stuur dan een e-mail naar s.buys@bskrommenhoek.nl 

EVENEMENTENCOMMISSIE
Evenementen en activiteiten op school kunnen niet zonder ouderhulp. De grote activiteiten, zoals vieringen van feestdagen, worden onder leiding van een leerkracht georganiseerd door ouders. Deze zijn georganiseerd in verschillende commissies. 

Vindt u het leuk om bij de organisatie van een van de activiteiten betrokken te zijn? Neem dan contact op met de oudervereniging (ov@bskrommenhoek.nl).