MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

In onze MR zitten twee personeelsleden en twee ouders: 
Namens school vertegenwoordigen Hanneke Horvers en Nina Sanchez de MR. Hanneke is leerkracht van de middenbouw en Nina is leerkracht van de bovenbouw. 
Namens de ouders vertegenwoordigen Roger van Vroenhoven en Ellen de Klerk de MR. 
Roger is de vader van Bente uit groep 4 en Dana uit groep 7.
Ellen is de moeder van Lynn uit groep 8 en Kayla uit groep 6. 


Als u een vergadering wilt bijwonen als toehoorder, dan kunt u dat melden via ons mailadres mr@bskrommenhoek.nl. Via dat adres kunt u ons ook voor andere zaken bereiken. 

De MR komt in schooljaar 2021-2022 bijeen op 
- Dinsdag 28 september om 20.15 uur (online)
- Donderdag 4 november om 15.15 uur (op school)
- Woensdag 19 januari om 20.15 uur (online)
- Donderdag 10 maart om 15.15 uur (op school)
- Woensdag 11 mei om 20.15 uur (online)
- Donderdag 7 juli om 15.15 uur (op school)NOTULEN

2021/2022

2020/2021