MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

LEDEN VAN DE MR 
In september 2020 worden twee nieuwe ouderleden voor de MR gekozen. Personeelsleden zijn met ingang van september Marita Reinders en Marianne Heuveling.

Contact: mr@bskrommenhoek.nl 


WERKWIJZE
De MR vergadert maandelijks. Elke vergadering is openbaar. De agenda wordt vooraf en de notulen achteraf gepubliceerd. De MR vertegenwoordigt het team en ouders in het gesprek met de directie en het schoolbestuur. Zij stemmen wel of niet in met voorgenomen besluiten/koerswijzigingen en adviseren.