ONDERSTEUNINGSBELEID  EN PASSEND ONDERWIJS
Als een kind naar de basisschool gaat, ontwikkelt hij of zij basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en schrijven . We verwachten ook dat dat in een bepaald tempo gaat en dat er tenminste een gemiddeld niveau gehaald wordt. Al snel kan zichtbaar worden dat dat bij sommige kinderen niet gemiddeld verloopt. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om zich kennis eigen te maken. Soms lukt het niet op de aangeboden manier. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of juist een ontwikkelingsvoorsprong, wordt nauwkeurig gekeken naar de achterliggende reden. Het onderwijsaanbod wordt hier in de eigen bouwgroep op afgestemd.  Dit wordt in samenspraak gedaan met het bouwteam en/of intern begeleider.

ONDERSTEUNINGSBELEID
Bij ondersteuningsbeleid moet u o.a. denken aan:
INTERNE BEGELEIDING VAN DE LEERKRACHT
Goed hedendaags onderwijs vraagt naast goede leerkrachten ook om veel bijzondere expertise. Het betreft hier kennis en vaardigheden die structureel of soms tijdelijk aanvullend nodig zijn om problemen het hoofd te bieden en/of ambities waar te kunnen maken. Samen met PlatOO maken we werk van een interne infrastructuur van bijzondere expertise.

In schooljaar 2020/2021 zijn Marieke van Rijn en Aniel Kesseler de interne begeleiders.