BUITENSCHOOLSE OPVANG

   

 
Algemeen postadres:
Postbus 473
5600 AL Eindhoven

Algemeen bezoekadres:

Kanaaldijk-Zuid 5a
5613 LE Eindhoven


Korein Kinderplein op De Krommen Hoek
Algemeen
Het is op De Krommen Hoek mogelijk, om vóór en ná de reguliere schooltijd, gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang. Dat kan zodra uw kind schoolgaand is geworden (4 jaar). Korein Kinderplein is partner van BS De Krommen Hoek.
 
Informatie
Voor een informatiepakket kunt u terecht bij:
- Korein Kinderplein in Eindhoven (dagelijks tijdens kantoortijden)
- BSO-groep Korein Kinderplein Doormanlaan 1 op BS De Krommen Hoek (maan-, dins- en donderdag van 15.00 - 18.30 uur)
- Basisschool De Krommen Hoek (dagelijks tussen 08.30 - 17.00 uur)

Adres
Korein Kinderplein-Doormanlaan
Doormanlaan 1
5694 EA Breugel
Doormanlaan@koreinkinderplein.nl
teamleider: Joyce vd Valk.
tel: 06-20481351 Tijdens openingstijden zal Korein altijd de telefoon opnemen. B.g.g. spreekt u de voicemail in. Zij bellen terug zodra dat mogelijk is.

Inpandige ruimte
BS De Krommen Hoek beschikt we over een inpandige ruimte die nieuw werd aangebouwd t.b.v o.a. VSO/BSO en peuteropvang. Er is ruimte voor een groep van 15/16 kinderen.


Dagen en tijden
Reguliere opvang
Er is BSO op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 uur tot 18.30 uur. In de vakanties is de BSO open. Opvang is dan mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 uur tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag van 07.30 uur tot 13.00 uur.

Woensdag en vrijdag
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag is er geen BSO op De Krommen Hoek. Kinderen die wel BSO nodig hebben, worden ondergebracht op een andere locatie in Son of Breugel.  Wanneer er tenminste 5 kinderen zijn die BSO op De Krommen Hoek nodig hebben, zal Korein in overweging nemen of er een extra groep geformeerd kan worden.

 
Vakanties
In vakanties worden kinderen samengevoegd op een andere locatie.  Dat geldt ook voor woensdagen en vrijdagen.

VSO (voorschoolse opvang)
Op maan- dins- en donderdagen is er gelegenheid voor voorschoolse opvang. Kinderen die hier gebruik van maken kunnen vanaf 07.30 uur terecht. 
 
Incidentele opvang
Zoekt u opvang voor een beperkt aantal keer? Dit is mogelijk zonder dat uw kind ingeschreven is. Meer informatie hierover? Loop even bij Korein binnen, bel op of stuur hen een mail naar bovenstaand e-mailadres.


Interesse?
Vraag dan zo snel mogelijk een informatiepakket aan!