BUITENSCHOOLSE OPVANG


 
Korein Kinderplein op De Krommen Hoek
Algemeen
Het is op De Krommen Hoek mogelijk, om vóór en ná de reguliere schooltijd, gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang. Dat kan zodra uw kind schoolgaand is geworden (4 jaar). Korein is partner van BS De Krommen Hoek.
 
Dagen en tijden
Reguliere opvang en vakanties
Er is BSO op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 uur tot 18.30 uur. 
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag is er geen BSO op De Krommen Hoek. Kinderen die wel BSO nodig hebben, worden ondergebracht bij de Jupiterstraat in Son en Breugel. 
In de vakanties is de BSO open van 7.30 uur tot 18.30 uur, dan spelen de kinderen van de Krommen hoek bij Korein aan de van Gentlaan.

VSO (voorschoolse opvang)
Op maan- dins- en donderdagen is er gelegenheid voor voorschoolse opvang. Kinderen die hier gebruik van maken kunnen vanaf 07.30 uur terecht. 
 
Incidentele opvang
Zoekt u opvang voor een beperkt aantal keer? Dit is mogelijk zonder dat uw kind ingeschreven is. Meer informatie hierover? Neem contact op via mail of telefonisch.

Meer informatie
Website: https://www.korein.nl/locaties/son-en-breugel/doormanlaan  
E-mail: Doormanlaan@korein.nl
Teamleider: Janneke Greunsven
Tel: 06-30695907