BUITENSCHOOLSE OPVANG


 
Korein Kinderplein op De Krommen Hoek
Peuterwerk
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar start Korein in BS de Regenboog/ De Krommen Hoek met peuterwerk. Peuters van 2,5-4 jaar zijn in schoolweken welkom op een maandag, dinsdag, donderdag of vrijdagochtend van 8:30- 11:45 uur of inclusief lunch van 8:30-12:30 uur. Minimaal komt de peuter twee ochtenden per schoolweek.

BSO

Het is op De Krommen Hoek mogelijk, om vóór en ná de reguliere schooltijd, gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang. Dat kan zodra uw kind schoolgaand is geworden (4 jaar). Korein is partner van BS De Krommen Hoek.

 
Dagen en tijden
Reguliere opvang en vakanties
Er is BSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.45 uur tot 18.30 uur. 
Op woensdagmiddag is er geen BSO op De Krommen Hoek. Kinderen die wel BSO nodig hebben, worden ondergebracht bij de Jupiterstraat in Son en Breugel. 
In de vakanties is de BSO open van 7.30 uur tot 18.30 uur.

VSO (voorschoolse opvang)
Op maan- dins- en donderdagen is er gelegenheid voor voorschoolse opvang. Kinderen die hier gebruik van maken kunnen vanaf 07.30 uur terecht. 
 
Incidentele opvang
Zoekt u opvang voor een beperkt aantal keer? Dit is mogelijk zonder dat uw kind ingeschreven is. Meer informatie hierover? Neem contact op via mail of telefonisch.


Meer informatie
Website: https://www.korein.nl/gentlaan 
E-mail: Gentlaan@korein.nl

Facebook: https://www.facebook.com/vangentlaan
Teamleider: Janneke Greunsven
Tel: 06-30695907