Wat voor nieuws hebben we te vertellen?
  OUDERINFOAVOND MAANDAG 12 SEPTEMBER

 
 
DINSDAG 4 OKTOBER  Roefeldag
DINSDAG 11 OKTOBER Bezoek waterschap De Dommel 
 WOENSDAG 19 OKTOBER Verkiezingen JGR 
 


MEDIAWIJSHEID
 
Mediawijsheid is een steeds vaker voorkomend begrip in de wereld, maar wat is mediawijsheid nou eigenlijk?

Mediawijsheid is volgens de Raad voor Cultuur in 2005 omschreven als: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Kort gezegd, hoe ga je op een verantwoordelijke wijze om met alle mediaimpulsen die op je af worden gevuurd in het dagelijksleven zoals: het internet, Twitter, Facebook, Snapchat, reclame, televisie, games enz.

Voor meer nuttige informatie hierover kijk op: https://www.mediawijsheid.nl/ouders/