groep 5!
Leerkracht:
Gerard de Wit (g.dewit@bskrommenhoek.nl) 
Vervangende leerkracht
Marly Verbrakel (m.verbrakel@bskrommenhoek.nl)
klassenouders:
Nu nog niet bekend
 Hallo iedereen! Wij zijn groep 5! 
Dit jaar gaan wij niet alleen aan de slag met rekenen, lezen, taal en spelling, maar  ook met nieuwe vakken! Zoals; geschiedenis, aardrijkskunde, en natuur &techniek. Wij hebben er heel veel zin in en gaan er een leuk schooljaar van maken!