SCHOOLTIJDEN 2018-2019

REGULIERE SCHOOLTIJDEN
   Ochtend Lunchpauze  Middag Gymtijden
 Maandag  08.30 -12.00 uur 12.00 - 13.15 uur 13.15 - 15.15 uur  
 Dinsdag      08.30 - 12.00 uur 12.00 - 13.15 uur 13.15 - 15.15 uur  
 Woensdag  08.30 - 12.00 uur  vrij vrij 08.30 - 12.00
Groepen 3 t/m 8
 Donderdag  08.30 - 12.00 uur  12.00 - 13.15 uur 13.15 - 15.15 uur  
 Vrijdag  08.30 - 12.00 uur  12.00 - 13.15 uur 13.15 - 15.15 uur  


 
VAKANTIES
Het vakantierooster wordt gemaakt aan de hand van het landelijk vakantierooster en de richtlijnen van het Brabants Vakantieoverleg. Ook houden wij ons aan de afspraken zoals die worden gemaakt in het directieoverleg Son en Breugel. De vrije uren die daarna nog resteren worden in overleg met de MR ingeroosterd.
 VAKANTIEROOSTER 2018-2019
 Herfstvakantie  15 oktober '18 t/m    19 oktober '18
 Kerstvakantie  24 december '18 t/m    04 januari '19
 Carnavalsvakantie          04 maart '19    t/m      08 maart '19
 Paasweekend  19 april '19 t/m   22 april '19
 meivakantie  22 april '19 t/m   03 mei '19
 Hemelvaartweekend     30 mei '19 en   31 mei '19
 Pinkstermaandag  10 juni '19    
 Zomervakantie  05 juli '19 t/m    16 augustus '19
 


OVERIGE VRIJE DAGEN
Vrije vrijdagmiddagen voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

31-08-2018
21-09-2018
12-10-2018
09-11-2018
23-11-2018
21-12-2018
18-01-2019
01-02-2019
15-02-2019
01-03-2019
29-03-2019
12-04-2019
10-05-2019
07-06-2019
21-06-2019