ONZE KINDEREN
Onze school heeft op dit moment 200 kinderen verdeeld over 8 groepen van 25. We gaan uit van jaargroepen , wat niet wil zeggen dat kinderen altijd met dezelfde kinderen les krijgen. Door te kijken welke kinderen het best bij elkaar in een groep(je) onderwijs kunen krijgen, kijken we niet naar leeftijd, maar naar dat wat een kind nodig heeft. Toch wijst onderzoek uit dat kinderen het best presteren in een groep die aansluit bij hun leeftijd, ondanks hun cognitieve behoefte aan meer of minder uitdaging.
Voor de instroomgroepen 1-2 ligt dat anders. Deze groepen groeien gedurende een schooljaar steeds omdat kinderen vanaf hun 4de verjaardag naar school mogen. Kinderen en hun welbevinden staan centraal . Om die reden hebben we niet alleen aandacht voor die kinderen die het niet zo gemakkelijk doen en veel begeleiding nodig hebben. We hebben ook daadwerkelijke aandacht voor kinderen die hoog/meerbegaafd zijn.