Groep 6!
 
Leerkracht:
Marieke van Rijn (m.vanrijn@bskrommenhoek.nl)
klassenouders: 
Nog niet bekend