TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Gebruik deze link voor Inschrijfformulier 1e periode 2018-2019

Gebruik deze link voor het schema van 20 augustus 018 t/m 27 september 2018

Dagen en tijden
Het is mogelijk om uw kind dagelijks m.u.v. woensdag, tussen de middag, op school te laten overblijven. Daarvoor brengen zij een eigen lunchpakketje mee en iets te drinken. 
Activiteiten
Na de lunch gaan alle kinderen onder toezicht buiten spelen. Bij slecht weer blijven kinderen binnen.
TSO-dagen
U geeft vaste dagen door aan Nicol van Kessel, of via tso@bskrommenhoek.nl. Zij zet deze kinderen op een voorgedrukte lijst. Bij onregelmatig gebruik schrijft u uw kind handmatig, zelf, op de lijst erbij. Liefst de vorige dag t.b.v. het aantal medewerkers wat aanwezig moet zijn.
Opgeven voor een periode van een schooljaar
Aan het eind van elk schooljaar ontvangt u automatisch een inschrijfformulier voor de periode augustus/februari. In januari ontvangt u automatisch het inschrijfformulier voor de 2de periode. Ouders van instromertjes overleggen met leerkracht hoe dat in zijn werk gaat.
Meehelpen
Als u gebruik maakt van de TSO bent u verplicht 2 à 3x per jaar te helpen bij de TSO. Deze afspraak geldt voor alle ouders. Ouders die veel en vaak gebruik maken van de TSO worden vaker ingeroosterd.  
Kosten
Overblijven kost per keer, per kind €1,50. Van dit geld ontvangen vrijwilligers een vergoeding en er wordt nieuw spelmateriaal van gekocht.   Een 10x-strippenkaart kost €15,-. Wij bevelen deze kaart dringend aan als u onregelmatig en zo af en toe gebruik maakt van TSO.  Structureel op een of meer vaste dagen  zijn de kosten  €1,20 per dag.
Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen die belangrijk zijn voor de administratie van de Tussenschoolse Opvang kunt u doorgeven door een mail te sturen naar Nicol van Kessel. Het e-mailadres is: tso@bskrommenhoek.nl.
Onder belangrijke veranderingen wordt verstaan dat een kind niet meer overblijft op een bepaalde dag, of dat een andere dag  een vaste dag wordt. Ook dat een kind vaker gaat overblijven op een of meer vaste dagen. Wanneer er in de gezinssituatie veranderingen zijn is dat goed om door te geven, wanneer dat van belang is voor de TSO.
Opzegbeleid
De TSO moet mensen inplannen en randvoorwaarden creëren om kinderen gedurende de TSO goed op te kunnen vangen. Dit kost tijd en geld. Wanneer een kind/gezin niet langer gebruik maakt van de TSO is er geen sprake van volledige teruggaaf van gemaakte kosten. Wij nemen 1 maand opzegtermijn in acht. Die gaat in, op de datum dat uw opzegging bij de TSO per mail ontvangen is.  Overigens blijft het daarna nog steeds mogelijk om, regelmatig, gebruik te maken van de TSO.
Naast de waarde van 1 opzegtermijn wordt óók de waarde van 1 strippenkaart aan tegoed niet terugbetaald. TSO-krachten die al zijn ingeroosterd moeten nog wel betaald worden.
Dit tegoed wordt, bij gezinnen met meer kinderen, bijgeschreven op naam van het jongste kind.  Al het TSO tegoed wat overblijft, na aftrek van de opzegtermijn van 1 maand en 1 strippenkaart wordt gerestitueerd. Dit kan ook als tegoed op de strippenkaart worden opgenomen in de TSO-administratie. Als het jongste kind/het gezin de school verlaat wordt vooruitbetaald tegoed gerestitueerd. Hierover wordt u automatisch geïnformeerd.
Facturen en betalen.
In september ontvangt u een factuur voor de 1e helft van het schooljaar. Begin februari ontvangt u een factuur voor de 2e helft van het schooljaar. De exacte data van factureren hangt af van de start van een schooljaar. Overblijven kost gemiddeld €23,00 per vaste dag voor een half jaar. Een uitzondering geldt voor de vrijdagen. Op sommige vrijdagen is geen TSO. Jaarlijks wordt berekend welke vrijdagen in mindering worden gebracht. 
Strippenkaart
Een strippenkaart heeft een tegoed van €15,- en er kan 10x van worden overgebleven. Een strippenkaart is handig als u onregelmatig of zo af en toe gebruik maakt van de TSO. Kinderen worden handmatig door uzelf op de betreffende dag op de lijst bij van de groep bijgeschreven. 
Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij Nicol van Kessel: tso@bskrommenhoek.nl