SCHOOLJAAR 2017-2018

Het vakantierooster wordt gemaakt aan de hand van het landelijk vakantierooster en de richtlijnen van het Brabants Vakantieoverleg. Ook houden wij ons aan de afspraken zoals die worden gemaakt in het directieoverleg Son en Breugel. De vrije uren die daarna nog resteren worden in overleg met de MR ingeroosterd.
 VAKANTIEROOSTER 2017-2018
 Herfstvakantie  16 oktober '17
t/m
   20 oktober '17
 Kerstvakantie  25 december '17
t/m
   05 januari '18
 Carnavalsvakantie          12 februari '18    t/m      16 februari '18
 Paasweekend  30 maart '18
t/m
  02 april '18
 meivakantie  23 april '18
t/m
  04 mei '18
 Hemelvaartweekend     10 mei '18 en   11 mei '18
 Pinkstermaandag  21 mei '18    
 Zomervakantie  06 juli '18
t/m
   17 augustus '18
 
In het schooljaar 2017-2018 hebben alle groepen meerdere vrije (mid)dagen.  Uitgangspunt is dat bedoelde vrije (mid)dagen vallen in de oneven weken.
Daarnaast worden er dit schooljaar nog 3 studiedagen voor leerkrachten ingepland. Deze dagen vallen in principe op woensdag en worden z.s.m. bekend gemaakt.

 
Vrije vrijdagmiddagen 2017-2018 (= vrij v.a. 12.00 uur)
1-15-19 september, 27 oktober, 10 en 24 november, 22 december, 19 januari, 2 februari, 2 en 16 maart, 20 april, 8 en 22 juni

Extra vrije dagen 2017-2018 voor alle groepen, die nu al vast liggen.
woensdag 6 december 2017 (Dag na pakjesavond), woensdag 27 juni (studiedag), vrijdag 6 juli 2018. Laatste schooldag.
 

SCHOOLJAAR 2018-2019
 
Het vakantierooster wordt gemaakt aan de hand van het landelijk vakantierooster en de richtlijnen van het Brabants Vakantieoverleg. Ook houden wij ons aan de afspraken zoals die worden gemaakt in het directieoverleg Son en Breugel. De vrije uren die daarna nog resteren worden in overleg met de MR ingeroosterd.
 VAKANTIEROOSTER 2018-2019
 Herfstvakantie  15 oktober '18
t/m
   19 oktober '18
 Kerstvakantie  24 december '18
t/m
   04 januari '19
 Carnavalsvakantie          04 maart '19    t/m      08 maart '19
 Paasweekend  19 april '19
t/m
  22 april '19
 meivakantie  22 april '19
t/m
  03 mei '19
 Hemelvaartweekend     30 mei '19 en   31 mei '19
 Pinkstermaandag  10 juni '19    
 Zomervakantie  05 juli '19
t/m
   16 augustus '19

In het schooljaar 2018-2019 hebben alle groepen meerdere vrije (mid)dagen.  Uitgangspunt is dat bedoelde vrije (mid)dagen vallen in de oneven weken.
Daarnaast worden er dit schooljaar nog enkele studiedagen voor leerkrachten ingepland. Deze dagen vallen in principe op woensdag en worden z.s.m. bekend gemaakt.