MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Leden van de MR stellen zich voor:


 

                                                         

Voorzitter MR, oudergeleding GMR  : Leon van den Akker

Ik ben Leon vd Akker, de vader van Luuk uit groep 4 en Jens uit groep 2B.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij IMCOzorg als ICT Consultant in de Gezondheidszorg. Hier ondersteunen wij zorginstellingen (m.n. Verpleeg- en Verzorgingshuizen en GGZ instellingen) in ICT vraagstukken in de breedste zin van het woord.
Van origine kom ik uit Eindhoven, maar ben nu zo'n 5,5 jaar woonachtig in Breugel, tot groot genoegen mag ik wel zeggen.
Na een korte tijd deelgenomen te hebben binnen het bestuur van De Krommen Hoek deed de gelegenheid zich voor om deel te nemen in de MR. 
Omdat ik ook na de aansluiting bij PlatOO graag betrokken wil blijven bij het leerklimaat van mijn zonen, pakte ik deze gelegenheid met beide handen aan. 
Daarnaast ben ik, samen met Nina, de vertegenwoordiging van De Krommen Hoek bij de Gemeenschappelijke MR van Platoo (de GMR). De GMR wordt betrokken bij schooloverstijgende beslissingen die gemaakt worden of moeten gaan worden. Vanuit deze positie vind ik het prettig om mijn, soms kritische, visie te geven. Met als gezamenlijk doel "het optimale leerklimaat voor onze kinderen".
 Naast mijn deelname in de MR en de GMR ben ik sinds september 2016 lid van de OPR in het “samenwerkingsverband” van de regio Eindhoven, welke verantwoordelijk is voor het vormgeven van passend onderwijs. Je kan de OndersteuningsPlanRaad (OPR) vergelijken met een MR van een school of bedrijf. De OPR werkt samen aan, en controleert het beleid dat gemaakt wordt door het samenwerkingsverband van de Regio Eindhoven.
Met de ontwikkelingen in onderwijsland liggen er nog uitdagingen in het verschiet. Toch ben ik er van overtuigd dat met goede samenwerking tussen Bestuur, Directie, Leerkrachten, MR en Ouders de Krommen Hoek nu en in de toekomst een leuke, uitdagende en veilige leeromgeving kan zijn. Want ik kijk met veel plezier terug op mijn basisschooltijd en ik hoop dat onze kinderen dat later ook kunnen doen. 


Wellicht tot ziens op De Krommen Hoek.
 

Lid MR: Jan Fidder


Ik ben Jan Fidder, de vader van Ties uit groep 4 en de man van Marloes.
Mijn motivatie om bij de MR te gaan is dat ik graag samen met Marieke, Nina en Leon mee wil werken aan een aantal belangrijke ontwikkelingen die op stapel staan voor de school. Het belangrijkste vind ik echter dat Ties en al zijn schoolgenoten een prachtige tijd op de Krommen Hoek hebben!

Als ik niet in MR zit ben ik ondernemer, ik heb samen met een compagnon een bedrijf in Nieuwegein.
We houden ons bezig met Loopbaantrajecten, Coaching, Assessments en Werving en Selectie. Samen met 15 andere ondernemers werken we landelijk.
Als je met wilt bereiken dan kan dat: 06-57711344 of janfidder@gmail.com


leerkrachtgeleding MR en GMR: Nina Sanchez, leerkracht in groep 3.
In het schooljaar 2017-2018 start ik als lid van de MR op de Krommen Hoek en de GMR binnen Platoo.
Als MR-lid verwacht ik veel te gaan leren over beleidsvoering op schoolniveau. Daarnaast schuif ik namens de Krommen Hoek aan bij de gemeenschappelijke MR van Platoo zodat we optimaal van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren.Secretaris MR:  Marieke van Rijn, leerkracht in groep 6
Vanaf het schooljaar 2017-2018 ben ik, samen met Nina, actief als MR-lid. Ik zal de functie van secretaris op me nemen. Ik vind het erg interessant om me, naast mijn onderwijstaken in groep 6, bezig te houden met bovenschoolse taken en ideeën. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met directie, bestuur en ouders.


Werkwijze
De MZR vergadert maandelijks en bij voorkeur op dinsdagavond om 20.00 uur op school. Elke vergadering is openbaar. De MZR vertegenwoordigt team en ouders in het gesprek met het bestuur. Zij stemmen in of niet met voorgenomen bestuursbesluiten of adviseren het bestuur gevraagd of ongevraagd bij bij beslissingen.

2012
2011
2010

Contact
mzr@bskrommenhoek.nl