MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Leden van de MR: 
  • Voorzitter: Bob Hopstaken (vader Joep en Pleun)
  • Secretaris: Marianne Heuveling (leerkracht groep 7 + intern begeleider) 
  • Lid: Jan Fidder (vader Ties) 
  • Lid: Aniel Kesseler (leerkracht groep 8) 

Contact
mr@bskrommenhoek.nlWerkwijze
De MZR vergadert maandelijks en bij voorkeur op dinsdagavond om 20.00 uur op school. Elke vergadering is openbaar. De MZR vertegenwoordigt team en ouders in het gesprek met het bestuur. Zij stemmen in of niet met voorgenomen bestuursbesluiten of adviseren het bestuur gevraagd of ongevraagd bij bij beslissingen.
 
2012
 
2011
 
2010