TEAM EN ONDERWIJSONDERSTEUNERS
 
HET TEAM
Het team van onze school bestaat uit negen groepsleerkrachten, twee Interne Coördinatoren (zie ook Zorgbeleid), een onderwijsassistente en een directeur. De school wordt ondersteund door de conciërge, de administratief medewerkster en de interieurverzorgster. Alle teamleden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0499-471696 of via info@bskrommenhoek.nl. Groepsleerkrachten zijn voor ouders bereikbaar onder hun eigen schoolmailadres. 
Dit is het  team.

OVERIGE HULP EN ONDERSTEUNING
Gedurende een schooljaar zijn nog veel meer mensen actief voor de school en de kinderen. 
Gastdocenten
In alle groepen komen 'gastdocenten'; vrijwilligers die een les verzorgen over een bepaald onderwerp. De gastdocent geeft de les, de leerkracht blijft aanwezig.
Studenten
De Krommen Hoek staat open voor stages o.a. van PABO De Kempel. Daarnaast doen universteiten een beroep om (deel)onderzoeken uit te zetten onder ouders en kinderen. Vanzelfsprekend wordt altijd rechtstreeks toestemming gevraagd aan ouders voor medewerking aan dergelijke onderzoeken.
Ouderhulp
Per groep zijn max. twee ouders klassenouder voor één schooljaar. Ouders worden ook gevraagd om als gastsocent op te treden vanuit hun beroep of hobby.
GGD - Brabant-Zuidoost
De GGD is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Zij zetten zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico's op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Zij onderzoeken alle kinderen periodiek op lichamelijk, geestelijke en emotionele ontwikkeling. Daarbij gaan zij zorgvuldig om met persoonsgegevens van ouders en kinderen.
Voor onze school betaat het JGZ-team uit:
- Ton Gieling, jeugdarts
- Anneke van de Waterbeemd, verpleegkundige jeugdgezondheidszorg
- Petra Boot, assistente jeugdgezondheidszorg
- Antonie Verhees, ontactpersoon sector Gezondheidsbevordering