SCHOOLTIJDEN 2017-2018
 
REGULIERE SCHOOLTIJDEN
 
   Ochtend Lunchpauze  Middag Gymtijden
 Maandag
 08.30 -12.00 uur
12.00 - 13.15 uur
13.15 - 15.15 uur
 
 Dinsdag      08.30 - 12.00 uur 12.00 - 13.15 uur 13.15 - 15.15 uur  
 Woensdag
 08.30 - 12.00 uur
 vrij
vrij
08.30 - 12.00
Groepen 3 t/m 8
 Donderdag
 08.30 - 12.00 uur
 12.00 - 13.15 uur
13.15 - 15.15 uur
 
 Vrijdag
 08.30 - 12.00 uur
 12.00 - 13.15 uur
13.15 - 15.15 uur
 

 


 
PARKEREN
Voor de school zijn 8 parkeerplaatsen gerealiseerd. Die zijn in principe bedoeld voor buurtbewoners en voor bezoekers van de school. Over een lengte van zo'n 20 meter is een zg. gele streep getrokken. Het is verboden een auto te parkereren aan deze gele streep. Dit is gedaan met het oog op de veiligheid voor de kinderen. We spreken (groot)ouders aan op fout parkeren en vragen de BOA op te treden om een boete uit te schrijven als verbetering uitblijft. Een boete van ongeveer €100,= is dan zeker mogelijk. Voor het zover is zal er beslist sprake zijn van herhaaldelijk overtreden en negeren van de afspraken. 

VRIJE (MID)DAGEN
Vrije (mid)dagen  maken we z.s.m. bekend. We hebben het streven om vrije vrijdagmiddagen in de oneven weken te roosteren. Dat lukt niet altijd. Oorzaken zijn de lengte van het schooljaar, het samenvallen van vakanties, het samenvallen van feestdagen en de afspraken waar we ons vanuit wet- en regelgeving moeten houden.
 
STUDIEDAGEN
Er zijn een aantal studiedagen opgenomen in het jaarrooster. Zie de kalender voor de data.

GYM
Groep 3 t/m 8: woensdagochtend 08.30 - 12.00 uur. 
Groep 1-2 gaat 2x per dag buiten spelen bij goed weer. Bij slecht weer kleden zij zich in de klas om en spelen in de speelzaal.
Groep 3-4-5  gaat lopend naar sporthal De Bongerd. 
Groep 6-7-8 gaat op de fiets.
Gymkleding is verplicht. Wanneer een kind geen gymkleding heeft meegenomen mag het niet meedoen aan de gymles. We proberen nog wel een passende oplossing te vinden voordat de gymles begint.