DIRECTEUR
Onze school is een school waar het gaat om lerende kinderen. Kinderen staan centraal en we proberen aan te sluiten bij hun onderwijsbehoefte. Dat doen we door met kinderen in gesprek te gaan. Soms letterlijk zoals bij de portfoliogesprekken. Soms door gedrag te observeren of door te kijken hoe ze omgaan met hun taken en opdrachten. Onze school is klein en compact. Met 170 kinderen noemen we dat een kleine basisschool. Het team is dagelijks bezig onderwijs aan deze kinderen mogelijk te maken.
BS De Krommen Hoek is gelegen tussen Son en Breugel waardoor zowel kinderen uit Breugel als uit Son de school weten te vinden. 
Ouders zijn essentieel op onze school. De Krommen Hoek kent sinds het begin van haar bestaan een grote ouderbetrokkenheid. Het waren ouders in de jaren 70 van de vorige eeuw die de school hebben opgericht. Daarom hebben ouders van begin af aan een andere positie dan ouders van andere basisscholen. Bovendien kent De Krommen Hoek een sterke oudervereniging die in de ALV (Algemene LedenVergadering) haar leden (ouders) raadpleegt over de besteding van de ouder-bijdrage. Medezeggenschap heeft bij ons de inhoud die het moet hebben.

Mieke de Bakker - directeur BS De Krommen Hoek (t/m juli 2018)