2018-2019.
Ouders van kinderen die gebruik maken van TSO verplichten zich op toerbeurt beschikbaar te zijn ter ondersteuning tijdens de lunch en voor het opruimen van de lokalen.  Daarnaast werken we met een aantal vaste vrijwilligers, die periodiek en via hun eigen rooster aanwezig zijn. Zij hebben andere taken dan ouders die op toerbeurt aanwezig zijn.

De taak van 'toegevoegde' ouder.
U meldt zich om 11.45 uur bij een van de vaste TSO-medewerkers in de speelzaal en u begint te lunchen met kinderen van groep 1-2 die overblijven. De vaste medewerkers halen de kinderen uit de klas en begeleiden hen naar de speelzaal. De leerkracht gaat eerst met de niet-overblijvers naar buiten. Daarna komt ze terug om samen met u, de kinderen en de vaste krachten verder te eten of toezicht te houden, als dat nodig is. Uiterlijk 12.15 uur gaat ze naar de teamkamer voor haar pauze. Na de lunch begint u met het schoonmaken van de tafels in de speelzaal en de groepen 3 en 4 om te zorgen dat, na de lunchpauze, de lessen gewoon door kunnen gaan. De vaste medewerkers houden toezicht bij het (buiten) spelen. U bent als hulpouder welkom om mee te spelen en/of toezicht te houden na het eten en opruimen, maar dit is geen verplichting.
Verplichte ondersteuning
Deze afspraak is ingevoerd om de kosten van TSO zo laag mogelijk te houden. Ouders die minder dan 10x per jaar gebruik maken van TSO, worden als laatste ingeroosterd. Bij het opstellen van het vervolgrooster wordt gekeken naar beschikbaarheid en wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar u kunt geen voorkeur uitspreken. U mag altijd ruilen of uw plaats laten innemen door een plaatsvervanger. Verplichte ondersteuning is op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag is dat niet nodig. Er is geen teruggave van overblijfgeld op dagen dat u verplicht bent te ondersteunen.
Afspraken voor de groepen 1-4
Alle kinderen van de groepen 1-2 eten tussen 12.00-12.30 uur in de speelzaal. Er is begeleiding van twee TSO-krachten of een leerkracht en een TSO-kracht. De kinderen van groep 3 en 4 eten in hun eigen lokaal onder begeleiding van 1 TSO-kracht per klas. Vanaf 12.15 uur mogen alle kinderen die klaar zijn met eten naar buiten en staan daar onder toezicht van de TSO-kracht(en). Vanaf 13.05 uur gaan de kinderen naar binnen, daar neemt de leerkacht het toezicht over. Om 13.15 uur beginnen de lessen voor alle kinderen
Afspraken voor de groepen 5-8
Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 eten tussen 12.00 - 12.15 uur, onder toezicht van TSO-krachten en/of ouders in de aula. Vanaf 12.15 uur gaan de kinderen die klaar zijn met eten naar buiten en blijven onder toezicht van de TSO-kracht en/of ouders. Vanaf 13.05 neemt een leerkracht de pleinwacht over. Vanaf 13.15 uur beginnen de lessen voor alle kinderen.