Aanmelden nieuwe leerlingen

24-03-2018
Belt u voor een kennismakingsgesprek naar de school (0499-471696) of stuur een email naar m.debakker@bskrommenhoek.nl
Het is altijd mogelijk om kennis te maken met onze school op een dag en tijd die u uitkomt. U maakt kennis met ons en onze school in een verkennend gesprek. Daarna brengen we een bezoek aan enkele groepen en ondertussen kunt u vragen stellen aan de leerkrachten, aan toevallig aanwezige ouders of aan kinderen. In totaal neemt dat 30-45 min. in beslag. Bij voorkeur nodigen wij u onder schooltijd uit. We kunnen dan de school in bedrijf laten zien, u ziet hoe kinderen met elkaar omgaan en hoe leerkrachten kinderen begeleiden. Voor alle aankomende schooljaren kunnen kinderen altijd aangemeld worden, wij werken niet met een wachtlijst.

U belt of mailt naar Mieke de Bakker, directeur van de school.
Tel: 0499-471696 of m.debakker@bskrommenhoek.nl

Tot ziens op De Krommen Hoek